THÔNG TIN THANH TOÁN CHUYỂN KHOẢN

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN THANH TOÁN VÀO TÀI KHOẢN SAU:

1. Chuyển khoản cá nhân:

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Số tài khoản: 35187249

Chủ tài khoản: TA QUOC DUNG

Chi nhánh ACB Phú Thọ - TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chuyển khoản: THANH TOAN DON HANG HBORDER_XXXX (Trong đó XXXX là Mã số đơn hàng)

2. Chuyển khoản công ty:

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Số tài khoản: 8888290668

Chủ tài khoản: CTY TNHH TÀI NGUYÊN TRÁI ĐẤT XANH

Chi nhánh ACB Phú Thọ - TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chuyển khoản: THANH TOAN DON HANG HBORDER_XXXX (Trong đó XXXX là Mã số đơn hàng)

 


Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng